Sverd og sabel

DSC_4900

Sverdundervisningen inkluderer blant annet kampformen.

Læreprogrammet for sverd og sabel inneholder grunnformene, de indre prinsippene, kampformen (bevegelsene sammen med par) og bruken av dem.

Man lærer sverdformen etter å ha lært grunnformen, altså cirka 3 år etter starten. Sabelformen lærer man cirka 5-6 år etter starten.

DSC_4778

Også de indre prinsippene hører til sabelundervisningen.